Contacts

Address
220030, The Republic of Belarus, Minsk, International, 11

- Oktyabrskaya/Kupalovskaya, Nemiga Metro Stations

- Buses No. 1, 69 from the Railway Station and the Tsentralny Bus Station, Ploshchad Svobody Stop